Erik Wallmark

Befattning: Verksamhetsutvecklare
Arbetsgivare: Region Halland

Varför sökte du till Morgondagens ledare?
Jag sökte till ML efter att ha kommit underfull med att det är ledarskapsfrågor som intresserar mig och det jag vill arbeta med på sikt. 

Vad har du för mål med att delta i programmet?
Att få kunskap och verktyg till en blivande ledarskapsroll, och att få knyta nya bekantskaper och ta del av deras kunnande och erfarenheter.

Vad gör du om fem år?
Min ambition är att om 5 år arbeta med ledarskapsfrågor i en inspirerande och utmanande verksamhet.