Estelle Näckborn

Befattning: Förskollärare
Arbetsgivare: Varbergs kommun

Varför har du sökt till Morgondagens ledare?
För att förbereda mig inför kommande utmaningar och roller genom att utveckla mina ledarskapsförmågor, samt hitta fler verktyg för framgångsrikt ledarskap.

Vad har du för mål med att delta i programmet?
Jag vill nå en djupare självkännedom genom att identifiera, utmana och utveckla styrkor och svagheter hos mig själv och i mitt ledarskap.

Vad gör du om fem år?
Då har jag en ledande befattning och verkar för en lustfylld och utvecklande arbetsplats.