Julia Wramling

Varför sökte du till Morgondagens Ledare?
Jag har under de senaste åren, bland annat i samband med fackligt engagemang, blivit mer och mer intresserad av att förstå helheten i den verksamhet jag arbetar i. Jag vill få fler perspektiv än medarbetarens och vill lära mig mer om ledarskap och chefskap i offentligt styrd organisation.

Vad har du får mål med att vara med i programmet?
Mitt mål med utbildningen är att lära mig mer om ledarskap och om vad rollen som chef innebär. Men mitt mål är också att lära känna mig själv bättre. Veta mer om vad som driver mig, hur jag reagerar i olika situationer och hur kan jag utvecklas.

Vad gör du om fem år?
Om fem år arbetar jag som chef och fortsätter i denna roll att vara nyfiken och utmana mig själv till fortsatt utveckling på både det professionella och det privata planet.