Karolina Hagström

Befattning: Enhetschef
Arbetsgivare: Laholms kommun

Varför sökte du till Morgondagens ledare?
Jag hade arbetat som projektledare under sex måndader innan jag sökt till ML och tyckt det arbetet var oerhört roligt. Tiden som projektledare fick mig att förstå att jag var redo för något nytt och ledarskap har alltid lockat mig.

Vad har du för mål med att delta i programmet?
Mitt mål är att få med mig redskap i min roll som chef och få insikt om mig själv och mina reaktioner/känslor. Jag hoppas också få möjlighet att bygga upp ett nätverk som inte är kopplad till min verksamhet.

Vad gör du om fem år?
Jag arbetar fortsatt som enhetschef i Laholm och tillsammans med mina medarbetare driver vi verksamheten framåt i de utmaningar som vi ställs inför.