Linnéa Nilsson

Befattning: Behandlare
Arbetsgivare: Laholms kommun

Varför sökte du till Morgondagens ledare?
Jag hade under en period fått ”nosa” på chefs- och ledarskapsrollen och mitt intresse för ledarskap ökade. När möjligheten till ML kom upp i medarbetarsamtal kände jag att det var ett naturligt steg i min professionella utveckling. 

Vad har du för mål med att vara med i programmet?
Mitt mål är att lära mig mer om vad det innebär att vara chef/ledare i offentlig verksamhet och genom ökad kunskap utvecklas både professionellt och personligt.

Vad gör du om fem år?
Då har jag en arbetsledande roll inom socialtjänstens individ och familjeomsorg. Jag är fortfarande lika intresserad av att lära mig nya saker och utvecklas i takt med arbetslivets nya utmaningar. Där vi ser fram emot en nytänkande socialtjänst som möter våra invånare utifrån deras behov.