Nadine Bengtsson

Befattning: Biståndshandläggare
Arbetsgivare:
Falkenbergs kommun

Varför sökte du till Morgondagens Ledare?
Jag har länge haft ett intresse för äldreomsorgen och vill arbeta med personal och samtidigt utveckla ett äldreboende. Jag tycker att det är roligt med människor, har intresse för frågor som rör gruppdynamik och såg därför min chans att söka.

Vad har du får mål med att vara med i programmet?
Att få lära mig mer om vilka mina svaga och starka sidor är och vad jag behöver utveckla.

Vad gör du om fem år?
Arbetar som verksamhetsutvecklare eller chef på ett äldreboende.