Simon Örnberg

Befattning: Verksamhetsutvecklare
Arbetsgivare: Varbergs Fastighets AB

Varför sökte du till Morgondagens ledare?
Jag har i min roll som verksamhetsutvecklare på ett mindre kommunalt bolag haft förmånen att arbeta väldigt nära ledningen och tillsammans med chefer med utvecklingsområden kopplat ledningssystem, kvalitetsledning, organisationsutveckling och processutveckling som jag kanske inte fått i en större organisation. Jag är glad att jag fått denna möjlighet och otroligt tacksam för de erfarenheter jag får med mig från detta. Att jag fått denna möjlighet och eftersom jag själv alltid drivits av utveckling och förbättringsarbete så kändes det just nu rätt att ta detta steg och påbörja min resa från att utföra till att leda.

Vad har du för mål med att delta i programmet?
Det mål som jag har med programmet är primärt att bättre förstå mig själv, hur jag fungerar, vad jag reagerar på och mina svagheter samt styrkor. Min förhoppning är att jag ska kunna bli en bättre ledare och på sikt även en ny chef som har rätt verktyg för att kunna axla den rollen. Jag hoppas även att kunna bygga upp långvariga relationer med övriga deltagare i programmet.

Vad gör du om fem år?
Om 5 år hoppas jag att jag fortsatt utveckla mina ledaregenskaper och känner mig trygg i min roll som ledare, sen kan man aldrig veta vart man hamnar, men målet är att till slut kunna axla en chefsroll där jag leder en grupp av specialister.