Ulrika Bergdahl

Befattning: Leg Sjukgymnast
Arbetsgivare:
Region Halland, Närsjukvården Halmstad/Laholm, Vc Getinge

Varför sökte du till Morgondagens Ledare?
Jag är nyfiken på att lära mig mer om ledarskap, utforska och utveckla mina ledaregenskaper.

Vad har du får mål med att vara med i programmet?
Ökad kunskap om ledarskap i offentligt styrd verksamhet men också ökad insikt och trygghet i mig själv som ledare.

Vad gör du om fem år?
Jag är ledare för en verksamhet där jag får användning av min erfarenhet från sjukvården och där min ledarstil kommer personalen och verksamheten till nytta.