Veronica Engh

Varför sökte du till Morgondagens Ledare?
Jag sökte till Morgondagens ledare eftersom jag var nyfiken på rollen som ledare/chef. Jag hade hört mycket bra om programmet och tänkte att det var en bra start för att kunna ta mig an rollen som chef. Att gå morgondagens ledare är början på en resa mot en personlig utveckling, vilket jag var nyfiken på. Jag ville lära mig mer om mig själv och hur jag fungerar tillsammans med andra, hur jag påverkar andra och hur andra påverkar mig. Allt för att jag ska kunna bli en så bra och trygg ledare som möjligt. ”Ju mer du har arbetat med dig själv desto lättare har du för att möta och förstå andra”, citat från Egon Rommedahl. En av föreläsarna under programmet. Det tar jag med mig genom livet.

Vad har du för mål med att vara med i programmet?
Mitt mål är att kunna utvecklas till en trygg och stabil person som skulle kunna ta sig an en ledarroll på ett bra sätt. Jag hoppas att jag har lärt mig mer om mig själv och mitt beteende och hur det påverkar andra runt omkring mig. Jag önskar att jag har fått en del kunskap om hur andra uppfattar en bra ledare, vad vill man ha för chef på sin arbetsplats?

Vad gör du om fem år?
Jag hoppas att jag arbetar med något som jag trivs med och som gör mig glad och får mig att utvecklas ännu mer.