Att växa och se andra växa

Av Susanne Brinktell

I år ser vi ovanligt tidiga vårtecken, det växer redan ute i naturen..
Jag och mina kurskamrater i Morgondagens Ledare får också möjlighet att växa. Vi utvecklas och växer tillsammans!

När jag började på Morgondagens Ledare hade jag precis börjat ett nytt jobb. Det var mycket som var nytt.. Många nya människor att lära känna, mycket ny kunskap att ta in och massor av möjligheter till utveckling. Då var det spännande att inleda utbildningen med att förstå ”Förändringens fyra rum”. Fyrarummaren är en modell som används inom organisation, komplexa system, ledarskap och förändring. De fyra rummen är nöjdhet, självcensur, förvirring och inspiration, och modellen visar hur vi förflyttar oss mellan olika tillstånd i förändringsprocesser. Den visar även hur vi som individer upplever verkligheten olika, och hur dessa olikheter kan förhindra eller gynna samarbete, förändring och utveckling. ”Förändringens fyra rum” är ett av alla bra arbetsredskap som utbildningen ger oss. När jag idag åter tittar på modellen känns det mest som att jag är i inspirationens rum, och det är en härlig känsla!

Utbildningen innehåller en bra mix av teori och självstyrt lärande (SSL). SSL är en viktig del av programmet och innebär att vi i mindre grupper med stöd av varandra och en handledare får möjlighet att lära och utvecklas. I vår grupp skapade vi snabbt ett tryggt och stödjande klimat och vi har mycket givande samtal. Tillsammans  växer vi som människor och som ledare.

I utbildningen ingår också att under några dagar följa/skugga en chef. Jag har precis genomfört min skuggning och det var mycket givande. Det gav mig en hel del nya tankar och en bra bild av vad en roll som chef kan innebära. Att kunna bidra till att andra människor utvecklas och växer är en stor anledning till att jag vill leda, och den chef jag skuggade sa att det var just det som hon upplevde som det bästa med att vara ledare.

I mitten av maj, just när det växer som allra mest i naturen, avslutar vi Morgondagens Ledare och den här delen av vår utvecklingsresa. Jag är dock övertygad om att vi alla kommer att fortsätta utvecklas och växa. Morgondagens ledare ger oss bra verktyg och goda förutsättningar för det!