Samma som alltid eller att välja att se med andra ögon

Av Gunilla Johansson

Sportlovet har kommit och gått, vecka 8 som det alltid har varit. Mitt ”alltid” är ur ett tidsperspektiv lite kort men under mitt liv, min studietid och barnens, har sportlovet varit vecka 8.

Jag minns glädjen, att inför denna sportlovsvecka få grotta ner sig i utbudet av alla sportaktiviteter som erbjuds. Att testa så mycket nytt och spännande som möjligt och att de aktiviteter jag vill göra förhoppningsvis inte var på samma dag och tid.

Alla detta nya, spännande, alla dessa sporter och aktiviteter som erbjöds, fanns dock redan innan. Förutom att nybörjare kunde prova på denna vecka så fanns ju alla sporter, både veckorna före och veckorna efter. Jag tror att skillnaden som gjorde det lockande var hur det bjöds ut på ”silverfat”, presenterades och marknadsfördes och att jag och många fler kände oss extra välkomna.

Det är mycket som ter sig som det alltid har varit. Yrkeslivet och livet som helhet, som en resa i berg-och-dalbana, ibland går resan upp och ibland ner. Vi går till våra jobb, måndag till fredag och sedan tar vi helg. Dag ut och dag in och år läggs till år. Att jobba många år hos samma arbetsgivare kan för någon upplevas som ett kort ögonblick och för andra som en evighet. Det som för någon ter sig som repetitivt och enformigt kan för andra vara något helt annat. Min arbetsplats och min anställning har inte varit den samma från ett år till ett annat. Organisationsförändringar genomförs, nya beslut och riktlinjer tas, ekonomi och konjunkturer förändras, teknik utvecklas, kollegor samt chefer kommer och går. En dag blir inte den andra lik.

Jag kan välja att fortsätta eller välja att sluta och jag är den enda som kan välja för mig. Jag väljer att se mitt yrkesliv med andra ögon. Det som finns där, upplagt på ett silverfat, hur mycket det är som erbjuds; utmaningar, kompetensutveckling, uppföljning, inspiration, analys, kollegialt lärande, möten med människor och interaktion, nytt och gammalt i en härlig blandning. Ett arbete inom välfärdssektorn, Sveriges viktigaste jobb, där vi medarbetare gemensamt gör skillnad för våra medborgare.