Morgondagens Ledare 2016

I februari 2016 startade följande deltagare sin tid mot att bli Morgondagens Ledare.
I programmet ingick följande 30 deltagare med placering i de olika kommunerna i Halland och Region Halland.

Klicka på personens namn för mer information

Josefine Brekell – Lärare, Halmstad kommun
Julia Folkesson – Socialsekreterare, Halmstad kommun
Kerstin Heinz – Förskollärare, Halmstad kommun
Lisa Crona – Projektledare, Halmstad kommun
Mikael Haglund – Yrkeslärare, Halmstad kommun
Oscar Andreasson – Idrottsplatsarbetare, Halmstad kommun
Sawsan M Salih – Bygglovshandläggare/Ingenjör, Halmstad kommun
Susanne Åkerborg – Sjuksköterska, Halmstad kommun
Anna Backman – Avdelningschef/Barnmorska, Region Halland
Benjamin Bondesson – Rektor, Varberg
Lina Brandelius – Fastighetsförvaltare, Region Halland
Per Johansson – Verksamhetscontroller, Region Halland
Pontus Engberg – HR konsult, Region Halland
Snezana Thorell – Specialistsjuksköterska, Region Halland
Terese Pilbo – Sjukgymnast, Region Halland
Anna Andersson – Utvecklingsledare, Varberg
Emma Torstensson – Förskolechef, Varberg
Inger Mellberg – Strategisk utredare, Varberg
Johanna Rydell -Förstelärare BFL/högstadielärare/lagledare, Varberg
Petra Johansson – Rektor, Varberg
Sofie Werdin – Kommunsekreterare, Varberg
Frans Karlsson – Miljöinspektör, Falkenberg
Jenny Milanovic – Utbildningsamordnare, Falkenberg
Kristina Privér – Kvalitetsstrateg, Falkenberg
Lina Weetman – Kommunjurist, Falkenberg
Nina Haag – Socialsekreterare, Falkenberg
Carola Blomster – USK, vikarierande enhetschef, Laholm
Henrietta Dessezar – Drogterapeut, Laholm
Anette Huttu – Förskolechef, Hylte
Frida Gustafsson – Omsorgshandläggare, Hylte