Morgondagens Ledare 2018 vår

I februari 2018 startade följande deltagare sin tid mot att bli Morgondagens Ledare.
I programmet ingick följande 30 deltagare med placering i de olika kommunerna i Halland och Region Halland.

Grupp 1.
Marie Vastersson – Förskollärare, Varbergs kommun
Johanna Fredriksson – Arbetsmarknadscoach/samordnare, Falkenbergs kommun
Elisabeth Lundgren – Förste Lärare, Halmstad kommun
Filiph Svensson – Enhetschef, Halmstad kommun
Linnea Berg – Distriktstandläkare, Region Halland

Grupp 2.
Sofie Brinkmo – Barnkulturutvecklare, Varbergs kommun
Matteus Buck – Specialistläkare, Region Halland
Charlotta Antonsson – Kurator, Region Halland
Petra Ekstrand – Gymnasielärare, Halmstad kommun
Terese Montell – Arbetsterapeut, Hylte kommun

Grupp 3.
Linn Silverby – Lärare grundskolan, Varbergs kommun
Anneli Johansson – Gatuchef, Falkenbergs kommun
Jenny Lind Hartvigsson – Utvecklare/Projektledare, Region Halland
Maria Burge – Processledare, Halmstad kommun
Susana Gisselman – Hälsoutvecklare, Hylte kommun

Grupp 4.
Lena Dahl – Förskolelärare, Varbergs kommun
Maria Möller – 1:e socialsekreterare, Laholms kommun
Peter Roswall – Utvecklare, Region Halland
Erik Berggren – Tekniker, Halmstad kommun
Maria Borgen – Barnmorska, Region Halland

Grupp 5.
Ann Thomson – Fysioterapeut, Varbergs kommun
Anette Martinsson – Studie-yrkesvägledare, Laholms kommun
Hanna Möllerström Hedström – Controller, Region Halland
Yasmina Petersson – Verksamhetsledare LSS, Falkenbergs kommun
Ardita Jashari Musa – Enhetschef, Halmstad kommun

Grupp 6.
Ella Loh – Barnmorska, Region Halland
Mattias Björkman – Projektledare, Halmstad kommun
Irene Wigroth – Chef bygg och projektenheten, Falkenbergs kommun
Magnus Svensson – Lärare, Laholms kommun
Christina Lindsmyr – Utbildningsplanerare, Halmstad kommun