Mattias Björkman

Befattning: Teamledare Projektavdelningen
Arbetsgivare: Halmstads Energi och Miljö AB

Varför sökte du till Morgondagens Ledare?
Jobbade då som TEAM-ledare för vår Projektavdelning och har den 1 april fått en ny tjänst som Projektchef. Att gå utbildningen Morgondagens Ledare tyckte jag skulle passa mig mycket bra med tanke på min nya tjänst.

Vad har du får mål med att vara med i programmet?
Skaffa mig verktyg och kunskaper för min nya roll som Chef/ledare. Värdesätter även mitt nya nätverk högt som jag kommer att ha nytta av även efter utbildningens slut.

Vad gör du om fem år?
Har kommit in i rollen som chef/ledare och kunnat praktisera mina nya kunskaper som jag erhållit från Morgondagens Ledare och jobbar fortfarande som Projektchef eller Produktionschef.