Filiph Svensson

Befattning: Enhetschef
Arbetsgivare: Socialförvaltningen, Halmstad kommun. Avdelningen för boende och korttid.

Varför sökte du till Morgondagens Ledare?
Initialt sökte jag morgondagens ledare då min närmsta kollega tipsade om det. Han beskrev att man under utbildningens gång skulle få ta del av många goda teorier, verktyg och tips och tricks i rollen som chef/ledare vilket jag tyckte lät oerhört intressant. Men även att man skulle få jobba mycket med andra professioner, utbyta idéer och hjälpa varandra i den personliga utvecklingen. Då jag var ny i min roll som chef när det var dags att söka till ML så tyckte jag att det var ett klockrent tillfälle att få hjälp och stöd i chefs/ledarskapet och samtidigt få möjlighet att bidra med mina erfarenheter för att stötta och hjälpa andra.

Vad har du får mål med att vara med i programmet?
Jag har som mål att få en större inblick i hur jag vill vara som chef/ledare. Att komma underfund med vad ett gott ledarskap är och hur en ledare kan anpassa sig efter alla i verksamheten. Jag har även som mål att vara öppensinnad och mottaglig för allt det stoff som kommer delges under processens gång. Detta för att vidga mitt perspektiv på ledarskapet och för att kunna utveckla mitt sätt att tänka, resonera och handla. Jag har även som mål att kunna bidra med min egen kunskap för att hjälpa andra i eller på våg mot en roll som chef/ledare.

Vad gör du om fem år?
Jag är fortfarande boendechef på de boenden jag har i dagsläget, där jag lyckats anamma ett utvecklande ledarskap och skapat en boendemiljö där såväl personal som de boende känner sig trygga, stolta, glada och nöjda med sin tillvaro på arbetet/boendet.