Irene Wigroth

Arbetsgivare: Falkenbergs Kommun

Varför sökte du till Morgondagens Ledare?
Jag vill utvecklas som ledare

Vad har du för mål med att vara med i programmet?
Jag vill att de medarbetare som arbetar i min grupp känner att de växer och utvecklas, att arbetet är något positivt och att min ledarstil bidrar till det.

Vad gör du om fem år?
Mina drivkrafter är utveckling och förändring samt att se resultat. Jag hoppas att jag befinner mig i ett sammanhang där jag kan vara med och påverka på en övergripande nivå.