Linnea Berg

Befattning: Klinikchef /Tandläkare
Arbetsgivare: Region Halland

Varför sökte du till Morgondagens Ledare? 
Jag har alltid känt att jag vill mer… och i samråd med min dåvarande chef sökte jag morgondagens ledare då jag ville bli chef, i framtiden. Sedan slumpade det sig som så att jag klev på en chefsbefattning vid årsskiftet efter antagningen till programmet.

Vad har du för mål med att vara med i programmet? 
Att utveckla mitt ledarskap för att bli en så bra chef/ledare som möjligt. Jag vill bli en chef som mina medarbetare tänker tillbaka på om 10-15 år och säger ”Linnea, hon var nog en av de bästa cheferna jag haft”

Vad gör du om fem år? 
Klinikchef/Tandläkare inom Halland