Matteus Buck

Befattning: Narkosläkare/Specialistläkare
Arbetsgivare: AN/OP/IVA Sjukhuset i Varberg

Varför sökte du till Morgondagens Ledare?
För att få möjlighet att fördjupa mig inom området ledarskap både teoretiskt och praktiskt.

Vad har du får mål med att vara med i programmet?
Att utveckla och förbättra min egen ledarförmåga. Få ökad förståelse för gruppdynamik/processer.

Vad gör du om fem år?
Jobbar som Överläkare och innehar någon form av ledande position.