Lena Dahl

Befattning: Förskollärare
Arbetsgivare: Varbergs kommun

Varför sökte du till Morgondagens Ledare?
Morgondagens Ledare sökte jag eftersom jag är nyfiken på nya utmaningar. Min dåvarande chef hade väckt tanken om att kanske jobba som förskolechef i framtiden och inspirerade mig till att söka ML. Jag ville ta reda på om ledarrollen var något för mig och var nyfiken på vilka verktyg som är bra att ha med sig i verktygslådan om man hoppar på denna utmaning.

Vad har du får mål med att vara med i programmet?
Under programmets gång vill jag få ökad kännedom om mig själv och mina möjligheter till att bli en bra ledare, eller inte. Genom föreläsningar och övningar vill jag öka min kunskap kring de områden som jag kommer att stöta på om jag väljer att arbeta som ledare. I SSL gruppen hoppas jag på att få nya vänner att reflektera med, både under utbildningen och efteråt. Genom ärlighet, öppenhet och ömsesidigt förtroende så kan vi tänka kloka tankar tillsammans.

Vad gör du om fem år?
Om fem år jobbar jag nog som förskolechef eller med verksamhetsutveckling i förskolan på något annat vis. Jag kommer att fortsätta med att inspirera andra pedagoger, fortsätta att utveckla mig själv genom reflekterande samtal tillsammans med andra och fortsätta att vara den glada positiva person som jag är idag.