Anette Martinsson

Befattning: Studie-yrkesvägledare
Arbetsgivare: Laholms kommun

Varför sökte du till Morgondagens Ledare? 
Hösten 2017 fick jag möjligheten att gå en intern ledarskapsutbildning inom kommunen och blev väldigt intresserad och nyfiken på att utveckla mig själv vidare inom någon form av ledarskap. Dessförinnan hade ett par av mina kollegor samt min chef berättat att de tyckte jag skulle söka till Morgondagens Ledare. Så det gjorde jag!

Vad har du för mål med att vara med i programmet?
Mitt mål är att lära känna mig själv ännu mer och bättre, få perspektiv på mig själv genom att bli speglad av mina SSL-kollegor för att bli bättre på mina svagheter och styrkor. Kort och gott, personlig utveckling av bästa sorten. Som blivande ledare tänker jag att, lyssna och vara lyhörd och genom det ge förutsättningar för att medarbetarna ska kunna göra ett bra arbete, är en grundbult. Utan god relation med medarbetare inget väl utfört arbete. För mig handlar det om ömsesidig tillit och förtroende. Ett team/lag som prestigelöst får arbetet gjort. Mina personliga framtidsmål är att göra skillnad, förändringar är utmaningar, utmaningar är att tänka om och nytt och gilla det.

Vad gör du om fem år? 
Om 5 år har jag jobbat som ledare i ett par år, inom någon bransch som har både med människor och utveckling att göra.