Morgondagens Ledare 2017

I februari 2017 startade följande deltagare sin tid mot att bli Morgondagens Ledare.
I programmet ingick följande 30 deltagare med placering i de olika kommunerna i Halland och Region Halland.


Grupp 1

Nina Smedberg – Socialrådgivare, Halmstad kommun
Rebecka Karlsson – VA-ingenjör, Halmstad Kommun
Cecilia Wennström – Leg sjuksköterska/biträdande avdelningschef, Region Halland
Tina Källström – Säkerhetsutvecklare, Varbergs kommun
Daniel Helsing – Kommunekolog, Falkenbergs kommun

Grupp 2
Ulrika Lövgren Volden – Arbetsmarknadshandläggare, Halmstad Kommun
Karolina Reinhold – Utvecklare, Region Halland
Anna Kvorning – Specialist ssk, Region Halland
Marcus Olofsson – Lärare på IM (Introduktionsprogrammet/Vuxenutbildningen), Hylte kommun
Lise-Lotte Olaisen – Barnbibliotekssamordnare, Falkenbergs kommun

Grupp 3
Sara Hjert – Socialsekreterare, Halmstad Kommun
Annelie Ekengren Eliasson – SSK, Region Halland
Marcus Andersson – Kommunsekreterare, Varbergs kommun
Monika Breti – Gymnasielärare, Falkenbergs kommun
Ulrika Hansson – Förskolärare, Hylte kommun

Grupp 4
Claes Henrixon – Systemförvaltare, Halmstad Kommun
Frida Ombert – Biträdande rektor, Falkenbergs Kommun
Kristin Hahne – Sektionsledare/projektledare, Region Halland
Amelie Alsterrot – 1:e Kock, Varbergs kommun
Caroline Johansson – Fysioterapeut, Falkenbergs kommun

Grupp 5
Ulrika Thorbjörnsson – Bibliotekarie, Halmstad Kommun
Karin Blomsén – HR-partner, Region Halland
Lovisa Månsson – Distriktssjukgymnast, Region Halland
Magnus Thomson – Näringslivsutvecklare, Varbergs kommun
Caroline Strid – Verksamhetsutvecklare, Laholms kommun

Grupp 6
Frida Guntell – Exploateringsingenjör, Halmstad Kommun
Kajsa Sjöberg – SSK, Region Halland
Kristina Hallén Flaa – Verksamhetsledare i Socialpsykiatrin, Falkenbergs kommun
Tirtha Rasaili – Mottagningssamordnare, Laholms kommun
Katrine Pettersson – Gymnasielärare, Varbergs kommun