Ulrika Thorbjörnsson

Befattning: Bibliotekarie
Arbetsgivare: Halmstads kommun

Varför sökte du till Morgondagens Ledare?
Jag har under flera år arbetat med verksamhetsutveckling och har också vikariera som projektledare och som enhetschef. Detta har ökat mitt intresse för ledarskapets olika roller och drivit mig till att ta steget från att vara ”expert” till att bli ledare. När avdelningschefen, våren 2016, rekommenderade mig att söka till Morgondagens ledare var jag redo att anta utmaningen.

Vad har du får mål med att vara med i programmet?
Mitt mål är att under utbildningens gång få en ökad självkännedom och få med mig verktyg som stärker mig i rollen att vara en trygg och tydlig ledare.

Vad gör du om fem år?
Arbetar med verksamhetsutveckling inom en offentlig verksamhet där man gör skillnad i den enskilda medborgarens liv. Förhoppningsvis gör jag detta som ledare med personalansvar.