Anna Kvorning

Befattning: Specialistsjuksköterska inom onkologisk vård
Arbetsgivare: Region Halland, HSV

Varför sökte du till morgondagens ledare? Ledarskap är ett ämne som länge intresserat mig. Jag tycker om att arbeta för att medarbetare ska trivas och få möjlighet att växa i sin yrkesroll samtidigt som vi tillsammans arbetar för att förbättra kvalitén på vården som vi bedriver. Min förra chef presenterade mig för utbildningen, hon och flera andra personer uppmuntrade mig att söka. Till en början tvekade jag eftersom jag trivs bra med mitt arbete, men vid närmare eftertanke så hade jag länge känt att jag var redo för en ny utmaning och såg utbildningen som en möjlighet till detta.

Vad har du för mål med att vara med i programmet? Målet är att lära mig mer om ledarskap och få ökad förståelse för varför olika grupper fungerar bättre/sämre än andra. Under uttagningsprocessen och första tiden i programmet har jag insett att utbildningen även ger stort utrymme för personlig utveckling. Jag ser därför att det finns möjlighet till att genom SSL- träffar och coaching lära känna mig själv bättre och få verktyg för att kunna arbeta med att stärka både mina starka och mindre starka sidor.

Vad gör du om 5 år? Ja den som det visste… men en önskan är att någon gång få möjligheten att ha en ledande roll på en enhet som bedriver vad både personal och patienter/anhöriga uppfattar som säker och god vård. En enhet där personalen är stolt över sin arbetsplats, trivs och där alla tillsammans arbetar mot ett gemensamt mål.