Lovisa Månsson

Befattning: Distriktssjukgymnast
Arbetsgivare: Region Halland, Habiliteringen Halmstad

Varför sökte du till Morgondagens Ledare?
Det kändes som ett naturligt steg för att vidareutvecklas och finna nya utmaningar.

Vad har du får mål med att vara med i programmet?
Att få tid och möjlighet för reflektion. Att få större inblick i vad chefs- och ledarskap kan innebära.

Vad gör du om fem år?
Jag arbetar med något som inspirerar och utmanar mig.