Magnus Thomson

Arbetsgivare: Varbergs Kommun, Marknad Varberg
 
Vad har du för mål med att vara med i programmet?
Jag vill syna mina brister och utveckla mina styrkor som blivande ledare i en professionell och trygg miljö.
 
Varför sökte du till Morgondagens Ledare?
Jag har en ambition om att vara en god ledare i min fortsatta yrkeskarriär.
 
Vad gör du om fem år?
Jag har förhoppningsvis en ledarroll i en modig, kreativ och organisation. Jag har mina kollegor från
Morgondagens Ledare som en kompetent resurs att tillgå med utmanande frågeställningar.