Att bygga broar

Att gå Morgondagens Ledare har för mig betytt att bygga broar på flera sätt. Att ta mod till mig och söka till ML var att bygga en bro från det trygga, där jag känner mig säker i min roll som förskolärare, till det nya, okända där jag skulle utmana mig själ i att ta reda Läs mer …