Att bygga broar

Att gå Morgondagens Ledare har för mig betytt att bygga broar på flera sätt.

Att ta mod till mig och söka till ML var att bygga en bro från det trygga, där jag känner mig säker i min roll som förskolärare, till det nya, okända där jag skulle utmana mig själ i att ta reda på om jag är en framtida ledare. ML har också byggt broar mellan oss deltagare med olika erfarenheter, olika arbetsuppgifter och från olika kommuner, men med samman nyfikenhet och drivkraft att skaffa oss mer kunskap om ledarollen. Genom alla fantastiska föreläsare har vi byggt en bro mellan teori och praktik. Tankar och tips på vad vi själva ska beakta i en framtida ledaroll har vävts ihop med övningar och reflektion.

I vår SSL-grupp har vi fått möjlighet till att bygga broar mellan det omedvetna och det medvetna, genom självreflektion, men också genom att lyfta våra tankar kring svagheter, rädslor, styrkor, triggers, framtidstankar och fått dela dem med de andra i gruppen. Genom att sätta ord på våra inre tankar så har vi lyft dem till ytan och tillsammans kunnat tänka klokheter kring dem. Vi har också byggt broar mellan oss deltagare i SSL-gruppen, genom öppenhet, samspel, förtrogenhet, reflektion, feedback och pushning, vilket har gjort att jag har fått nya vänner som jag känner en stor samhörighet med.

Även under min skuggning valde jag att bygga en bro mellan mitt arbete som förskollärare i Varbergs kommun och verksamhetschefen för förskolorna i Falkenbergs kommun. Det har varit tre fantastiska dagar där jag har fått följa en otroligt målmedveten, demokratisk och strukturerad ledare som visar stor glädje för sitt arbete och som bjudit in mig till att få ta del av sina tankar, värderingar och mål som chef.

Vilka broar som framtiden ger möjlighet till att bygga, det får tiden utvisa! Vad jag vet är att genom ML har jag fått en stabil grund att börja bygga på.