To get her – Together

…Att förstå någon på hennes villkor. Att verkligen förstå en människa och hennes drivkrafter, hennes intentioner och hennes sätt att tänka kräver en stor inblick i hur olika vi tänker. Och det är så spännande! Det är som en dans, där vi ibland dansar solo, ibland i par, men helst gärna i en gemensam koreografi Läs mer …