De verktyg jag samlat i min verktygslåda

Nu är det är inte lång tid kvar av vår utbildning. Om mindre än en månad är den här underbara och omvälvande resan över och nya äventyr väntar på oss. Jag kan inte låta bli att fundera på om jag verkligen är redo för nya äventyr. Vad har jag egentligen fått med mig från den här utbildningen och är det tillräckligt? Kommer mina vingar att bära för nya utmaningar?

Två av anledningarna till att jag sökte till Morgondagens ledare var att få en ökad självkännedom och att samla på mig bra och användbara verktyg att ha tillhands i en framtida ledarroll.

När jag nu har börjat blicka bakåt för att se vad jag fått med mig inser jag att det är så otroligt mycket och jag känner en djup tacksamhet.

Vi är 30 deltagare, men även om vi gjort den här resan tillsammans är det ändå 30 individuella resor vi gjort och vi har alla fått med oss olika saker.

Jag har gått igenom mina anteckningar från uppgifter vi fått, föreläsningar vi lyssnat på, iakttagelser jag gjort under skuggningen, poddar jag lyssnat på, böcker jag läst och kanske viktigast av allt från all coachning jag fått vid SSL-tillfällena.

När det nu är min tur att skriva blogginlägg tar jag därför chansen att berätta om några av de verktyg jag samlat i min verktygslåda.

Fyrarummaren – modellen vi fick till oss redan vi första tillfället på kursen och som jag sedan dess har med mig dagligen på jobbet. Förändringar är något ständigt pågående och modellen hjälper mig att förstå hur jag själv och andra påverkas av just förändringar.

Tanke – känsla – handling – en modell som presenterades av Henrik Drakenberg och Jörgen Sandahl. Så enkel och så självklar och som blev en riktig ögonöppnare för mig! Ett verktyg som jag använder för att reflektera över hur mina tankar faktiskt styr vad jag känner och vad jag sedan gör.

My business, your business & God´s business – Ewa Gylling Peters fick mig att bli nyfiken på Kjell Enhager och hans tankar om ledarskap och hur vi medvetet kan arbeta med hur vi tänker. Jag har med glädje lyssnat på Kjell Enhager´s podcast och särskilt har jag tagit till mig avsnittet My business, your business & God´s business som hjälper mig att återfå mitt fokus när jag ibland tappar bort det i olika stressade och pressade situationer.

Ledarskap med Magnus och Kim – en podd med ledarskapstränarna Magnus Gnisterhed och Kim Karhu som jag lyssnat på under lång tid. För mig är den här podden en kunskapsbank som jag ofta återvänder till för att söka vägledning i olika situationer som dyker upp i vardagen.

Ledarskap under pressade förhållanden – under två dagar i april fick vi lyssna på en rad olika föreläsningar under Synapsen i Tylösand. Roger Karjles föreläsning Ledarskap under pressade förhållanden var en av dem som berörde mig mest. Hans yrkeserfarenheter och arbetsförhållanden är väsensskilda från mina, men ändå satte han fingret på det som jag tror är avgörande för en bra arbetsmiljö och en välfungerande verksamhet i ständig utveckling.

Ett viktigt ansvar man har som ledare är att få individerna i gruppen att känna och uppleva att alla är lika betydelsefulla pusselbitar för helheten. Att systematiskt arbeta med gemensamma mål och uppdrag och koppla dessa till individuella mål tror jag leder till stolta och ansvarstagande medarbetare. Min vilja är att bli en ledare som ser varje individs styrkor.

Att leda med hjärtat – jag har under fem dagar fått skugga Helene Blomberg, affärsområdeschef på HFAB. Hon leder sin verksamhet med värme, generositet och tillit. Hon är tydlig, smart och humoristisk. Hon leder med hjärtat och det fungerar. Vilken fantastisk förebild hon är!

Värdefulla bollplank – ni trodde på mig innan jag kom med i Morgondagens ledare och ni har stöttat och uppmuntrat mig under hela utbildningen. Tack Finn, Lena och Susanne, enhetschefer inom Kulturförvaltningen i Halmstad, för att ni så generöst delat med er av era erfarenheter och kunskaper om ledarskapets alla delar. Ni har lärt mig mycket! Utan er vet jag inte om jag vågat ge mig ut på den här resan.

SSL 5 – tänk att jag fick en så underbar ssl-grupp. Tack Magnus, Lovisa, Karin, Caroline och Svante för att ni hjälpt mig att växa! Med värme, trygghet och ärlighet har ni fått mig att äga mina styrkor och behärska mina svagheter. Ni betyder alla otroligt mycket för mig och ni följer med mig som mina viktigaste ”verktyg” in i framtida äventyr.

När jag frågar mig ingen om jag är redo för nya utmaningar, känner jag ända ner i magen att – ja det är jag! Jag är verkligen redo och jag längtar efter att få pröva det jag lärt mig i praktiken.