Här kommer jag!

Hösten sänker sig och naturen är på tillbakagång, redo att gå i vila. För mig är det precis tvärtom. Jag växlar upp, trycker till lite extra på gaspedalen och gör mig beredd att skjuta nya skott. Jag ska byta jobb! Sista träffen med ML (Morgondagens ledare) är den 18-19 oktober och den 25 oktober tillträder jag som rektor i Varbergs kommun. Det är spännande, roligt men såklart också lite pirrigt.

Så vad tar jag med mig från ML? Först och främst så har jag fått djupare insikt i hur alla våndas över svåra val ibland. Det är trösterikt att höra hur lika människors funderingar kan vara, oberoende av vem man är och vad man arbetar med. I min fantastiska SSL-grupp (SSL= självstyrt lärande) så har vi verkligen släppt in varandra – skrattat, gråtit och enats kring att det är en styrka att inse hur alla brottas med något. Jag hoppas och tror att en sådan insikt gör mig till en bättre chef.

En annan sak är de många fantastiska föreläsningarna. Om SSL har lockat till djup, så har andra programpunkter bjudit på bredd. Vi har känt oss priviligierade genom de givande kursdagarna; grupprocesser, ekonomi, kommunikation, etik, arbetsmiljö, rekrytering etc. Vi har fått inblick i vilka delar man behöver ha kunskaper om som chef. Hjälp, det är hisnande mycket man förväntas kunna! När jag blir nervös så dämpar någon klok själ min oro: ”Alla har varit nya på jobbet.” ”Det kommer att finnas människor att fråga.” ”Lita på att dina ledaregenskaper håller.” Jo, så måste jag förstås tänka.

Tacksamheten över att jag har fått gå programmet är stor. Jag har blivit stärkt i tron på mig själv och mina förmågor samt lugnad över att ingen förväntas kunna allting hela tiden. Jag riktar också ett varmt tack till alla ödmjuka chefer och andra medmänniskor som jag har haft förmånen att bolla med under ML-resan. Jag tror att ni vet vilka ni är och jag är säker på att våra vägar korsas igen. Jag drar in den svala höstluften i lungorna, håller ett stadigt tag om ratten och känner fartvinden. Jag vet vart jag ska nu. Här kommer jag – jag är redo!