En Fyrarummare

Förändringens fyra rum, ”fyrarummaren”, är en av de teorier som vi under utbildningens första tillfällen har fått möjlighet att fördjupa oss i. Så här skriver Claes Janssen i boken Förändringens Fyra Rum: en praktisk vardagspsykologi:

”I en personlig kris, och i all förändring, som jag uppfattar saken, förflyttar vi oss karaktäristiskt ifrån ett läge av Nöjdhet, som rubbats, via ett skede i Censur (där vi låtsas att allt är vid det gamla, att vi alltjämt är nöjda, att ingen förändring är av nöden och energiskt censurerar iakttagelser, tankar och känslor som skulle visa att detta inte är sant), och därifrån genom Förvirring till Inspiration/Förnyelse. Förutsatt att vi tar konsekvenserna av den sanning som vi såg i detta inspirerande läge, och förverkligar sanningen (eller idén) i handling, förflyttar vi oss till en ny Nöjdhet, som kanske är rikare, effektivare, roligare än den gamla. Och lyckans hemlighet – eller välbefinnandets och den personliga effektivitetens hemlighet, om du hellre vill kalla det så – är helt enkelt att ha dörrarna öppna, så att du kan röra dig fritt genom rummen.”

Teorin handlar till stor del om att medvetandegöra själva förändringsprocessen och att kunna se var i processen du befinner dig samt hur du kan ta dig vidare. Det är mycket intressant att ha dessa tankar med sig i såväl arbete som privatliv. Det är inte ovanligt att en plötslig förändring innebär motstånd och oro men då finns det alltså vägar och redskap som vi kan använda för att tackla detta. Fyrarummaren är naturligtvis bara ett exempel på det som vi under utbildningen har fått titta närmare på. Men det är den teori som jag redan nu har fått möjlighet att praktisera.

Jag är glad att jag tog chansen och sökte till Morgondagens Ledare, en utbildning som har levererat från dag ett. Redan från utbildningens första tid har jag fått en hel del lärdom krig exempelvis processledning, målstyrning och feedback.

Feedback ska vara utvecklande och någonting som vill den person som får feedback väl. I SSL-gruppen ger vi varandra feedback och support. Det är fantastiska tillfällen att dela erfarenheter och att ställa frågor. Jag ser redan fram emot nästa träff!

För att fungera som ledare och människa är det viktigt att försöka vara snäll mot sig själv och att inte låta sig tryckas ner av kritik och motstånd. Alla människor är olika och för att få en grupp att fungera på bästa sätt behövs olikheter. Förändring kan i de flesta lägen leda till någonting positivt. Beroende på hur du tänker och hur du förflyttar dig mellan de fyra rummen. Och så tror jag på att det där med att tänka positivt förändrar. På riktigt.