Fördomar och självkännedom.

Okej jag får erkänna att jag var fördomsfull. När jag såg att de andra som jag skulle gå utbildningen tillsammans med mestadels var från bl.a. vård- och läraryrken  tänkte jag att vi förmodligen inte skulle ha så mycket gemensamt. Resultatet? Jag hade helt fel. Det som överraskat mest med Morgondagens Ledare hittills är just den skara av fantastiskt kloka människor som jag fått lära känna. Vi är visserligen 15 olika individer med olika yrkesbakgrunder men det märks att vi alla gått igenom samma urvalsprocess och har mycket gemensamt. På tal om att lära känna människor under Morgondagens ledare så innefattar det även sig själv. Mycket av det vi gjort har handlat om att gå tillbaka till sig själv och fundera vem man är och hur man har blivit den man är. Lite flummigt kan tyckas men det har inneburit att man fått tid för en djupgående reflektion som man i vardagen inte annars hade hunnit med. Trots att vi nyligen startat utbildningen känns det som en väldigt nyttig resa som alla borde göra för att se hur man bäst kan utveckla sig själv. Lite klyschigt kan jag då tänka att det är lättare att som ledare utveckla andra om man börjat med att utveckla sig själv.