Ett annorlunda och speciellt år

Av: Mattias Bengtsson

Ett annorlunda och speciellt år närmar sig sitt slut. Ett år som på många sätt inneburit stora omställningar och nya möjligheter.

När vi påbörjade Morgondagens ledare med startinternatet tidigt i våras var det en självklarhet att träffas fysiskt och för att genomföra SSL på ett bra sätt var det närmast en förutsättning. Vem kunde tro att den digitala omställningen skulle gå så fort att vi 9 månader senare kör SSL digitalt utan att det känns konstigt..?

Nu närmar det sig slutet av Morgondagens ledare och vi har hunnit gå igenom det mesta i utbildningen och givetvis diskuterat ledarskap ur olika perspektiv sett till hur det tidigare normalt har fungerat i våra verksamheter. Men vi under året har också fått möjligheten att diskutera ledarskap ur en annorlunda synvinkel; hur leder man gruppen när ingen är på samma plats och man inte träffas regelbundet? I detta har gruppen varit ett stort stöd och det har varit väldigt intressant att höra hur förutsättningarna skiljer sig mellan exempelvis skola, kommunikation och teknisk förvaltning.

Visst har vi pratat om situationsanpassat och tillitsbaserat ledarskap men frågan är om inte bland det främsta jag tar med mig ändå är att vara flexibel och anpassningsbar, det blir ändå aldrig som man tänkt sig…