Att lära, utvecklas och erfaras

Av: Paulina Falk

Jag kan knappt smälta att denna resa börjar lida mot sitt slut och vilken resa det har varit, inte minst sagt personligen. Mitt motto har alltid varit att man lär sig något nytt varje dag, men det har fått en helt ny betydelse under utbildningens gång. Bara tanken av att försöka sammanfatta vad jag har lärt mig och upplevt under dessa månader, gör att jag har svårt att avgränsa mig av alla tankar som svämmar över mig. Men det som jag bär med mig allra mest är det ständiga lärandet, lärandet av och genom andra människor, lärandet av händelser, erfarenheter och även möjligheter. Lärandet genom att lära andra, ja det bara fortsätter. Detta i sin tur gör mig ännu mer inspirerad inför kommande del av mitt arbetsliv, att redan nu veta hur mycket jag har att lära och utvecklas i framtiden.

Under utbildningens gång har jag reflekterat mycket kring vem jag är och vilka erfarenheter som har varit med och format mig till den jag är idag. Jag har fått möjlighet att fördjupa mig kring mina egenskaper och vad de kan grunda sig kring. Min SSL- grupp och SSL-ledare har varit en stor del av lärandet kring både mig själv, andra och självklart ledarskap. Dessa träffar har innehållit både glädje, förvirring, tårar men framförallt inspiration, vilket enligt mig har gjort att man har fått så mycket nya perspektiv och kunskaper. Jag gick in med inställningen att jag känner mig trygg och vet vem jag är, men var nog inte beredd på att verkligen lära känna mig själv på riktigt. Att verkligen våga ge av sig själv och till andra tror jag har gjort att man har fått ut så mycket som möjligt av dessa träffar. Det är först nu i slutet av utbildningen som jag förstår hur mycket alla föreläsningar, övningar, SSL-träffarna och utbildningen i helhet har gett mig både personligen men också i arbetet som framtida ledare.

Jag har under tiden som jag gått Morgondagens Ledare fått en arbetsledartjänst på den enhet där jag arbetar. Att få möjligheten att gå Morgondagens Ledare samtidigt som jag är helt ny i rollen har varit otroligt givande då jag hela tiden kunnat applicera mina lärdomar i praktiken. Jag har fått en större förståelse kring hur komplext och fantastiskt detta arbete är. Det är inte lätt att vara ledare, och det ska det inte vara. Men det är ett yrke som vi brinner för och jag kan ge mig på att vi kommer göra vårat allra yttersta för att fortsätta lära och utvecklas tillsammans för att bli bättre och bättre. Det är bara vi själva som kan sätta gränser för hur långt vi vill/kan komma.

Vill tacka för några fantastiska månader tillsammans med alla föreläsare, kursansvariga, och framförallt er, Morgondagens Ledare!