Halvvägs

Av Therese Rodger

Det är helt galet hur fort tiden har gått. Nu är vi nästan halvvägs in i utbildningen och jag ser med spänd förväntan fram emot varje utbildningstillfälle och träff. Vi har redan hunnit med att arbeta med flera olika ledarskapsteorier som jag redan idag kan tillämpa i olika situationer och som jag även hoppas kunna tillämpa i en eventuell framtida ledarskapsroll.

Hur är det då att gå utbildningen Morgondagens Ledare? För min del är programmet inte bara roligt, det krävs mycket av mig själv som person, både vad gäller engagemang och självrannsakan men även tid för både djupgående reflektion och insikt om de fördomar som jag besitter och hur jag kan arbeta vidare med detta. Efter varje utbildningstillfälle har jag varit trött men även upplyft av de diskussioner och det stöd jag känner från de andra deltagarna, speciellt från både handledare och deltagare i min lilla lärgrupp. Jag tänker att allt detta som vi lär oss om oss själva kommer bidra till att vi förhoppningsvis blir bättre ledare någon gång i framtiden. Det är även intressant att analysera och diskutera de konflikter som ibland kan uppstå i mötet mellan olika människor och få andra människors perspektiv på hur det fungerar i just deras verksamheter.

Det är fortfarande mycket roligt att se fram emot i vår. Vi har nyss påbörjat våra lärkontrakt och nästa vecka är det även dags för mig att skugga en ledare i en organisation som liknar min egen men på en för mig helt obekant arbetsplats, detta ska bli så spännande! I april är det även dags för Synapsen i Tylösand som jag tror kommer bli mycket givande och inspirerande.

Jag ser fram emot en utvecklande vår!