Hjärna och Hjärta.

Tänkte dela med mig av några reflektioner så här en liten bit in i Morgondagens Ledare. Vi fick häromdagen frågan vad som kännetecknar en ideal ledare. Listan på goda ledaregenskaper och förmågor blev lång, väldigt lång. En människa som besitter allt detta är nog ännu inte född! Men en sak slog mig, det var många så kallade mjuka värden som lyftes fram. Engagemang, närvaro, förmåga att få medarbetare känna sig sedda. Värden som skapar goda relationer, arbetslust och trygghet.

I en värld av exponentiellt ökande takt av förändring, digitalisering och möjligen också avhumanisering så är det kanske så att behovet av ledarskap med både hjärna OCH hjärta är större än någonsin. När kraven många gånger går ut på att allt färre ska uträtta allt mer så ställer det höga krav på ledarskap.

Att leda med hjärna och hjärta, att förena styrning och mål med värderingar och känslor, det uppehåller sig i mina tankar. I vården där jag arbetar är de mjuka värdena helt avgörande för att skapa tillit mellan mig och patienten, mellan mig och kollegor, mellan mig och min chef. Utan tillit kommer vi ingenstans. Ändå är det fortfarande så att det som mäts och utvärderas handlar om helt andra parametrar. Dessa är såklart också viktiga men jag kan reflektera över att det än så länge saknas eller finns mycket få metoder att utvärdera hur det ser ut med de mjuka värdena på våra arbetsplatser.

Jag är en stolt och glad deltagare i Morgondagens Ledare som ser det som en ynnest att få göra och dela denna resa tillsammans med ett gäng fantastiska människor. Nu kör vi!