Kommunstyrelsens ordförande i Hylte har ordet

Hur ser du som politiker på projektet Morgondagens Ledare?

– Skräckblandad förtjusning! Hylte blir ofta en plantskola, eftersom det är en mindre kommun där man får en bred utbildning. Det är populärt att söka sig vidare till större kommuner. Men samtidigt tycker jag att programmet är bra eftersom de som är med får träffa många deltagare från andra kommuner och får på så vis med sig viktiga erfarenheter och idéer tillbaka som vi kan dra nytta av i Hylte.

Finns det liknande projekt som kan gynnas av denna form?

—  I den dagliga verksamheten har vi en del samarbeten mellan kommunerna. Jag tror dock att vi måste vara försiktiga så att det inte blir för mycket projekt, vi måste kunna förvalta dem också. Vi orkar inte förvalta för många projekt. Det måste finnas tid för att kunna driva ett projekt med kvalité.

Kommer du göra något för att synliggöra Morgondagens Ledare?

—  Ofta upplevs det som media skriver som negativt. Men jag har goda mediakontakter, så nu är det mitt uppdrag att vårda dem och beskriva det positiva vi har skapat med detta projekt.