Tove Westerberg

Föreläsare den här veckan är Tove Westerberg, HR-konsult, personalvetare och certifierad ICF coach.

Hon är en affärsinriktad HR-konsult med lång erfarenhet inom hela spektret av HR-frågor. Tove har även arbetat som personalchef i olika företag inom verkstadsindustrin.