Inspiration från sportens värld

Jag var under hela min uppväxt aktiv inom olika lagsporter och mycket av min inspiration hämtar jag därifrån och särskilt från fotbollen.

I ett lag har tränaren en central roll att se till att var och en i laget är väl rustad inför kommande utmaningar och att alla i laget vet vilket gemensamt mål man strävar för att uppnå. Ute på planen är det i sin tur lagkaptenen som styr och ställer och ser till att rätta in spelarna i leden. Att få en grupp spelare med olika personligheter att sträva i samma riktning är inte alltid det enklaste.

Det finns ofta ett antal mer ”fria själar” som vill gå sin egen väg. De är enskilt kapabla till stordåd men kan ibland även påverka lagets prestation i negativ riktning. Men vem skulle inte vilja ha en Zlatan i sitt lag som plötsligt gör något magiskt och på egen hand avgör matchen.

En av lärdomarna från min tid som fotbollsspelare är just vad ett lag kan åstadkomma om man har en bra ledare som sätter ett gemensamt mål, en vilja att nå ditt och ett antal ”fria själar”. Jag skulle ljuga om jag påstod att vi rönte några stora framgångar men att vi lyfte varandra och inspirerade varandra till små stordåd är jag övertygad om.

Frågan är dock om vi vill ha en Zlatan på kontoret eller om det är bättre att ha endast lagspelare som håller sig inom givna ramar? Min övertygelse är att även en grupp i arbetslivet behöver vara en blandning av olika personligheter, både lagspelare och de som vågar bryta mönster. Tillsammans når vi högre och presterar bättre!