Varför? Varför det? Men varför då? Varför det då?

Nu är vi mer än halvvägs genom programmet med 6 träffar bakom oss och 4 att se fram emot. Idag är det det första tillfället efter sommaruppehållet, 11 veckors reflektionstid. Sedan vi började i mars har jag börjat tänka lite djupare, och mer noggrant. Jag funderar över saker som jag kanske inte hade reflekterat över innan. Varje gång vi träffas lär vi oss så mycket att det ibland “rinner över”. För att absorbera så mycket som möjligt och bearbeta allt nytt material, renskriver jag mina anteckningar dagen efter. Varför jag gör det extra arbetet? Det är då materialet sjunker in, jag hinner reflektera. Det brukar leda till en djupare förståelse, ett nytt sätt att se på mina erfarenheter och ge mig verktyg för att hantera utmaningar i vardagen. Jag har blivit mer reflektiv, på jobbet och utanför.

I sommar fick vi en uppgift att ställa frågan “varför” tre – fem gånger till frågan “Vad är mina drivkrafter till att bli/vara chef och ledare?” Min första reflektion innan jag ens sätter igång med uppgiften är att frågan “Varför?” är mer än bara en irriterande fråga som 3-åringar ställer upprepade gånger, men även ett verktyg. Barn gör det för att förstå världen omkring sig. Vi gör det för att förstå oss själva och varandra.

Som chef har man ekonomiansvar, då är “Varför?” viktigt för att hålla sin budget.
Som chef har man verksamhetsansvar, då är “Varför?” viktigt för att uppnå verksamhetsmål.
Som chef har man personalansvar, då är “Varför?” viktigt att förstå sina medarbetare.

Det finns många efterfrågade chefsegenskaper som är direkt kopplade till “Varför?”: perspektiv, insyn, empati och förståelse. Dessa sex bokstäver kan avslöja viktiga faktorer som inte alltid kommer fram av sig själv. Utan att ställa denna frågan kan en situation bli otydlig, frustrerande och svår att hantera. Förhastade slutsatser kan orsaka missnöje och därav kan konflikt uppstå. “Varför trivs de inte?” “Varför hann de inte med uppgiften?” “Varför känner de sig stressade?” “Varför reagerade medarbetaren så?” “Varför reagerade JAG på det sättet?” Att reflektera över “Varför?” ger en chef chans att påverka och utveckla sin arbetsplats och arbetsmiljö.

“Varför” gör också att vi tittar inåt. Att tänka på framtiden är ganska naturligt: “Vad vill jag?”, ”Vart vill jag?”, ”Hur tar jag mig dit?” Ibland är dessa frågor svåra att svara på och kräver djupare reflektion, om man istället omformulerar de tre frågorna till varför-frågor, så får man istället verktyg att ta sig framåt. Varje svar avslöjar ett nytt trappsteg, på en trappa som leder dig till självinsikt, där du kan komma närmare dig själv. “Varför?” kan därför bli en väldigt personlig och känslofylld resa.

Vår första uppgift var att skriva en “lifeline” där vi skulle reflektera över våra viktigaste val, händelser och personer i livet. Vi blev tvungna att dyka djupt och börja från början. Det visade sig att kronologisk ordning var ett ganska naturligt sätt att tänka på det. Med frågan “Varför?” börjar vi baklänges eftersom vi redan vet svaret: Vi vill bli chefer. Men varför?

“Varför?” kan också komma utifrån: “Men varför vill du bli chef? Det är bara massor av extra arbete!” Morgondagens Ledare har gjort mig mer förberedd att svara på såna frågor och den typen av reaktioner. “Varför?” kan därför även göra dig självsäkrare, när du kan svaret till “Varför?” finns det ingen tvekan.

“Vad vill ni bli när ni blir vuxen?” är en fråga som tydligen fortfarande är relevant, även som vuxen. “Chef” svarar jag. Men varför? Jag har dykt ner djupt och gjort min resa inåt – frågan är varför DU vill bli chef?

Meghan Bonacasa,
Kliniksamordnare, Folktandvården
Region Halland
#ml #ledarskap #chef