Vilken höst!!!!!

Så mycket nytt jag lärt mig, både om mig själv och om ledarskap. Att få möjlighet att gå denna utbildning har varit väldigt utvecklande för mig. Jag vill nu titta framåt och se vad jag skulle kunna gå vidare med. Var kan mina nya insikter och kunskaper få blomma ut? Det är med ödmjukhet som jag skulle ta mig an ett uppdrag som chef. Hur skall jag kunna få mina medarbetare att växa och hur skall min organisation se ut?

Medararbetarna är hörnstenen i verksamheten och de är de som är ansiktet utåt. Med bekräftelse och med positiv feedback av dessa tror jag att man har mycket att vinna. Under hösten har jag fått mycket feedback av min grupp i det ”självstyrda lärandet” SSL. Vid tvivel av min förmåga till att bli en bra ledare har de lyft mig och gett mig feedback på mina förmågor. Jag har känt mig sedd och bekräftad som människa och som en kompetent förskollärare utav människor jag aldrig tidigare träffat. De har fått mig att växa och även att inse att ledarskap handlar om att se varje enskild medarbetare och att lyfta dessa för att få positiva resultat.

När det blev dags att ”skugga” en redan befintlig chef valde jag att gå över kommungränsen. Det var spännande att se dennes annorlunda tankar kring sin organisation och sitt ledarskap. Det fick mig att fundera över vilka egenskaper som är mest centrala. Jag fick även förståelse för att om man är chef i offentlig sektor finns det möjlighet att frigöra utrymmen genom sin organisation.

Att lära känna sig själv och veta hur man fungerar i olika sammanhang tror jag är viktigt för att kunna bli en bra ledare. Man behöver ställa frågor till sig själv som: Vilken vision har jag? Hur förmedlar jag den till mina medarbetare? Vilka frågor är mitt fokus till att börja med och hur kommer mitt ledarskap att uppfattas av mina medarbetare. Man måste skapa sig en plattform att utgå ifrån som är förankrat i sig själv. Höstens utbildning har givit mig lite fastare mark under fötterna inför kommande utmaningar. Jag får väl säga som Pippi Långstrump, Det har jag inte provat, så det klarar jag säkert!