Anna de Pedis

Befattning: Sjuksköterska
Arbetsgivare: Region Halland

Varför har du sökt till Morgondagens ledare?

Vad har du för mål med att delta i programmet?

Vad gör du om fem år?