Anna Samuelsson

Befattning: Barnmorska
Arbetsgivare: Region Halland

Varför sökte du till Morgondagens ledare?

Vad har du för mål med att delta i programmet?

Vad gör du om fem år?