Annika Lindblad

Varför sökte du till Morgondagens Ledare? 
Jag sökte till Morgondagens Ledare för att lära mig att leda en grupp på bästa sätt och för den personliga utvecklingen denna utbildning ger.

Vad har du för mål med att vara med i programmet? 
Mitt mål är att lära mig om hur jag på bästa sätt kan leda en grupp med nöjda medarbetare som trivs på sitt jobb och som gemensamt jobbar för att klara de uppgifter om mål som tilldelats vår grupp.

Vad gör du om fem år? 
Om fem år har jag en ledarroll eller en projektledarroll någonstans inom den offentliga sektorn där jag kan verka för att utveckla min grupp och min organisation och att med erfarenhet och mina kunskaper från denna kursen får mina medarbetare att trivas och att göra sitt bästa i sin roll.