Camilla Adielsson

Befattning: Hygiensjuksköterska
Arbetsgivare: Vårdhygien, Region Halland

Varför sökte du till Morgondagens Ledare?
För att få möjlighet till personlig utveckling och utmaning. För att utforska om min önskan och drivkraft är att leda och huruvida jag skulle kunna göra det bra. Inspireras av och får energi av möte och samspel med andra människor.

Vad har du för mål med att vara med i programmet?
Att även fortsättningsvis kunna ha ett arbete som inspirerar, motiverar och engagerar. Jag vill vara en aktiv och betydelsefull del i att utveckla och leda verksamheter såväl som medarbetare. Hoppas få verktyg och känna trygghet för att kunna göra det bra. Jag vill vara en möjliggörare, för mig själv, mina medarbetare såväl som människor runt omkring mig.