Dljara Kolosovskaya

Varför sökte du till Morgondagens Ledare?
Min chef har tipsat om utbildning. Jag sökte ML för att kunna få grund att uppnå mitt mål. Jag har alltid intresserad av ledarskap och har en stark vilja att vara med och påverka

Vad har du får mål med att vara med i programmet?
Mitt mål är att få lära mig mer om ledarskap, få kännedom om chefsrollen. Utvecklas som person.

Vad gör du om fem år?
Jag är chef på en attraktiv arbetsplats där medarbetarna trivs.