Ella Loh

Befattning: Barnmorska
Arbetsgivare: Region Halland

Varför sökte du till Morgondagens Ledare?
Jag har alltid tyckt om organisations och ledarfrågor. Ansökan till ML fångade mig på intranätet och jag kände igen mig i de egenskaper som efterfrågades. Då båda mina chefer tidigare gått utbildningen och jag fick  gott stöd av dem att söka så kändes det helt rätt.

Vad har du för mål med att vara med i programmet?
Vilka mål med ML: Mitt mål var att få en bättre personkännedom och en inblick i ledarrollen och vad man behöver ha med sig vid en ev chefsposition. Skulle det dyka upp en intressant tjänst vill jag känna mig väl förberedd och ha en bra grund att stå på.

Vad gör du om fem år?
Vad gör du om 5 år: Som tur är har jag ingen aning om det =) Jag älskar mitt nuvarande jobb och känner att jag har förtroende och får utvecklas och syssla med stimulerande projekt. Men kanske… leder jag en nytänkande avdelning inom Region Halland med stolta, engagerade och välmående medarbetare som känner att de trivs och får utvecklas. Vi har inga problem att rekrytera ny kompetent personal och våra patienter är nöjda!