Fana Kostov

Varför sökte du till Morgondagens Ledare?
För att få en personlig utveckling samt att jag känner mig redo att anta nya utmaningar i mitt yrkesliv där jag får möjlighet att utveckla mitt ledarskap. Jag vill inspireras och få ny energi av samspelet med andra människor.

Vad har du för mål med att vara med i programmet?
Jag vill utveckla min ledarroll och komma vidare i min arbetskarriär. Helt enkelt förbereda mig för att kunna ta steget in i en chefsroll/ledarroll. Men även öka min självinsikt och få användbara verktyg både nu och inför framtiden.

Vad gör du om fem år?
Jag har en ledande befattning i en utmanande och stimulerande verksamhet. Jag vill kunna vara med och påverka, utveckla och förbättra en verksamhet i ännu större utsträckning än vad jag kan nu.