Helena Morténius

Varför sökte du till Morgondagens Ledare?
Jag är en nyfiken person som vill utveckla mina chefs- och ledaregenskaper samt förena teori och praktik. Jag har alltid varit intresserad av beteendevetenskap och gruppdynamik med organisationskultur i fokus. Jag forskar själv om betydelsen av kommunikativt ledarskap och implementering av förändringsmodeller.

Vad har du för mål med att vara med i programmet?
Vi lever i en föränderlig värld och kravet ökar på flexibilitet och nytänkande. En bra ledare bör ha en god självkännedom för att kunna leda andra, en förutsättning för min del i ett coachande ledarskap.

Vad gör du om fem år?
Jag är chef/ledare inom en verksamhet alternativt på strategisk nivå och jobbar med utvecklingsfrågor.