Henrik Johansson

Befattning: Verksamhetsutvecklare
Arbetsgivare: Varbergs kommun

Varför sökte du till Morgondagens ledare?
Mitt mål med utbildningen är att utveckla mina ledaregenskaper och kunskaper kring chefskap för att bli en bättre ledare/chef i mina nuvarande fortsatta ledaruppdrag.

Vad har du för mål med att delta i programmet?
För att få möjligheten att ta del av en gedigen ledarskapsutbildning där jag förbättrar mina förutsättningar att i framtiden vara en så bra ledare/chef som möjligt. Jag såg också möjligheter att genom utbildningen få utbyta kunskaper och erfarenheter med andra som delar intresset för ledarskapsfrågor.

Vad gör du om fem år?
Om 5 år är min förhoppning att jag jobbar som chef för en verksamhet som, genom ett gott ledarskap, präglas av god arbetsmiljö och goda resultat.